Een volwassen mens heeft 206 botten en circa 360 gewrichten waarvan er ongeveer 100 mobiel (bewegelijk) zijn. In ieder van die gewrichten kan artrose optreden.
Naast artrose in de knie of heup komt artrose ook geregeld voor in de schouder, de pols-/ hand regio, de rug en de voeten. De conservatieve behandeling van artrose heeft het meeste baat bij artroseklachten in de knie en heup, maar ook de andere gewrichten kunnen baat hebben bij onze multidisciplinaire aanpak. En ieder gewricht vraagt om een specifieke aanpak van de artroseklachten.

De specifieke aanpak hangt onder meer af van:

  • of het gewricht met artrose het lichaamsgewicht draagt,
  • of er (zonder operatie) iets aan de stand van het gewricht gedaan worden,
  • of en op welke wijze het gewricht (iets) ontlast kan worden en
  • hoe het gewricht met artrose in het dagelijks leven belast wordt.

Dat zijn een aantal van de vragen die (mede) bepalend zijn voor de invulling van de conservatieve behandeling van de klachten.

Als er sprake is van artrose in drie of meer gewrichten noemen we dat poly-artrose. Soms is er dan een onderliggende (systemische) oorzaak te vinden, maar dat hoeft niet. Onze medisch specialist kan (eventueel met aanvullend onderzoek) samen met de fysiotherapeut bepalen of er wel-of-niet sprake is van een onderliggende systemische oorzaak.

Mensen met poly-artrose hebben over het algemeen helaas wat minder baat bij de conservatieve AIN-behandeling dan mensen met artrose in één of twee gewrichten. De aandacht van de behandeling moet namelijk verdeeld worden over meerdere gewrichten waardoor er minder focus kan zijn op één gewricht. Daarbij is het (tijdelijk) ontlasten van meerdere gewrichten vaak lastig(er). Dit zijn niet de enige twee redenen waardoor het effect van de conservatieve behandeling van poly-artrose vaak wat lager ligt dan bij artrose in één gewricht. Maar dat wil niet zeggen dat er conservatief (niet-operatief) niets te doen is aan de klachten ten gevolge van de poly-artrose want ook dan kan een conservatieve behandeling de beste keuze zijn.