Bij het Artrose Instituut Nederland bieden wij u, samen met onze zorgpartners, de best mogelijke niet-operatieve behandeling van artrose met als doel:

  • Uw (pijn)klachten te verminderen
  • De functie van uw gewricht(en) te verbeteren
  • De kwaliteit van uw leven te verhogen.

De behandeling van artrose bij het Artrose Instituut Nederland gebeurt vanuit een multidisciplinair team van medisch specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, podologen en lifestyle coaches. Een behandeltraject duurt veelal drie tot vier maanden.

De eerste stap van de behandeling bij het Artrose Instituut is een consult met de medisch specialist en fysiotherapeut, voor beide disciplines wordt een consult in rekening gebracht.Tijdens dit consult wordt in kaart gebracht of en hoe het Artrose Instituut Nederland u van dienst kan zijn. Aan het einde van dit consult geven wij aan welke behandelmogelijkheden wij zien, het is vervolgens aan u of u een behandeltraject bij het Artrose Instituut wilt starten.

De invulling van uw behandeltraject is maatwerk op basis van uw profiel. In de regel kunt u uitgaan van:

Medisch specialistische zorg: U bezoekt de medisch specialist van het Artrose Instituut in beginsel tweemaal: voor een eerste consult en voor een eindconsult. Het eerste consult wordt gebruikt om uw specifieke situatie in kaart te brengen waardoor de medisch specialist, samen met de fysiotherapeut kan bepalen of en hoe het Artrose Instituut Nederland u het beste kan helpen. Het eindconsult heeft als doel om uw situatie op het einde van het behandeltraject te vergelijken met het begin. Op basis daarvan kan de medisch specialist, opnieuw samen met de fysiotherapeut u adviseren over, voor zover van toepassing, het vervolg qua medicatie/ injecties, vervolg oefeningen/ beweegadvies, vervolg dieet, vervolg bracing en het eventuele gebruik van de inlegzolen (als deze gemaakt zijn). De medisch specialist kan tijdens het eindconsult tevens bepalen of er een reden/ noodzaak is om u alsnog door te verwijzen naar een ander medisch specialisme (veelal orthopedie of reumatologie) en kan u aangeven bij welke klachten/ verschijnselen u weer contact met ons kunt opnemen.

Kortom u specifieke situatie wordt opnieuw in kaart gebracht en u krijgt advies over het vervolg na de behandeling bij het Artrose Instituut. Als er een aanleiding voor is, vindt er tussentijds een extra (derde) consult bij de medisch specialist plaats. Dit is het geval als een echo en/ of injectietherapie geïndiceerd is of wanneer het advies van de medisch specialist gaandeweg het behandeltraject gewenst is. Tijdens de consulten bij de medisch specialist is (bijna) altijd een fysiotherapeut aanwezig, als beide disciplines aanwezig zijn wordt voor beide disciplines een consult in rekening gebracht.

Fysiotherapie: Het fysiotherapeutische deel van het behandeltraject bestaat gemiddeld uit 20 behandelingen van (in eerste instantie) 25 minuten en later in het behandeltraject van 50 minuten, dit met een behandelfrequentie van tweemaal per week. Een deel van de behandelingen vindt plaats in de behandelkamer en een deel van de behandelingen zal in onze trainingszaal plaatsvinden. De fysiotherapeut stemt dit met u af;

Ergotherapie: Als de medisch specialist daar aanleiding toe ziet wordt ook de ergotherapeut ingeschakeld. Uw eerste afspraak bij de ergotherapeut duurt ongeveer een uur. De ergotherapeut bespreekt met u of vervolgafspraken nodig of gewenst zijn.

Diëtetiek: Als de medisch specialist u naar de diëtist verwijst duurt uw eerste afspraak bij de diëtist duurt ongeveer een uur. De diëtist bespreekt daarna met u of vervolgafspraken nodig of gewenst zijn.

Podologie: Als de medisch specialist u doorverwijst naar onze podoloog, wordt een afspraak ingepland van een uur. Later in het traject volgt mogelijk nog een controleafspraak van 30 minuten.

Lifestyle coaching: Lifestyle coaching wordt ingevuld naar behoefte.

Voorlichting:Tijdens de diverse behandelingen/ consulten krijgt u veel uitleg over artrose en de factoren die van invloed kunnen zijn op uw klachten. U krijgt tips over de maatregelen die u kunt nemen om de klachten te verminderen. En u krijgt op onze website toegang tot het portal voor cliënten, waar u zes informatievideo’s aantreft waarin specialisten uitleg, tips en adviezen geven over artrose.

De behandeling is niet gericht op het herstellen van het in kwaliteit verminderde (of verdwenen) kraakbeen. Helaas is dit niet mogelijk. Onze behandeling is gericht op de factoren die de klachten (ten gevolge van de verminderde kwaliteit van het kraakbeen) veroorzaken, in stand houden of verergeren. Door de verminderde kwaliteit van het kraakbeen kunnen verschillende (gewrichts)klachten ontstaan, daarom wordt voor iedereen een individueel behandelplan opgesteld. 

Uw individuele behandelplan beschrijft het geheel van omstandigheden dat van invloed is op uw persoonlijke vorm van artrose. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit onze verschillende disciplines uw artroseklachten als geheel te behandelen met de meest geschikte niet-operatieve behandelwijze. 

Bij het Artrose Instituut Nederland krijgt u persoonlijke aandacht, met volledige uitleg over uw artrose, en is de behandeling op basis van uw profiel voor u op maat gemaakt. De reguliere kosten van de behandeling van artrose worden vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering (mits voldoende verzekerd) door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Klik hier Vergoeding door zorgverzekeraar (artroseinstituut.nl) voor meer informatie over de vergoedingen.  

artroseinstituut 003

Het verminderen van uw (pijn)klachten

Dit doen we door het verminderen van de ontstekingsactiviteit van het gewricht met artrose. Dit kan met behulp van medicijnen en injecties, maar ook door het gewricht precies de juiste mate van belasting te bieden. We geven u hiervoor een beweegadvies op maat. Ook voedingsadvies, ergotherapie en podologie kunnen helpen om de pijn van het gewricht te verminderen.

 artroseinstituut 012

Het verbeteren van de functie van uw gewricht(en)

Dit wordt veelal gedaan door het aanbieden van oefentherapie, waardoor de spierkracht rondom het gewricht toeneemt net als de beweeglijkheid van het gewricht. Uiteraard wordt er hierbij rekening gehouden met al uw persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd, algehele conditie en eventuele andere ziekten die aanwezig zijn.

Het verhogen van de kwaliteit van leven

Door advies over de manier waarop u uw gewricht(en) het beste kunt belasten, door afname van de pijn en toename van de functie van uw gewricht met artrose kunt u weer meer en beter deelnemen aan de activiteiten uit uw dagelijkse leven. Dit verhoogt de kwaliteit van leven omdat u minder vaak nee hoeft te zeggen tegen de dingen die u wilt doen.