logo

 

De specialist in Artrose

medisch specialisten - fysiotherapeuten - ergotherapeuten - diëtisten - podologen - lifestyle coaches

logoHet Artrose Instituut Nederland is een instelling voor medisch specialistische zorg en multidisciplinaire eerste lijnszorg. De WTZi (Wet toelating zorginstellingen) -vergunning voor de medisch specialistische zorg staat op naam van de Stichting Artrose Instituut Nederland. Deze vergunning verleent toelating als instelling voor medisch specialistische zorg, waarbij zorg wordt geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet en/of de Wet Langdurige Zorg.

Het dagelijks bestuur staat onder leiding van Drs. Johan Lemckert en Peter Kruft MBA.
Een onafhankelijke Raad van Toezicht houdt toezicht op de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting Artrose Intituut Nederland en staat deze terzijde. De Raad van Toezicht staat onder leiding van de heer E.J.A. Verkerk.

Transparantie over taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en aanvullende reglementen van de Stichting Artrose Instituut Nederland.

De eerste lijnszorg bestaat uit fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, podologie en lifestyle coaching.

­