logoHet Artrose Instituut Nederland (AIN) is een instelling voor medisch specialistische zorg (tweedelijnszorg). Het AIN levert deze zorg in samenwerking met multidisciplinaire eerstelijnszorg partners. De WTZi (Wet toelating zorginstellingen) -vergunning voor de medisch specialistische zorg staat op naam van de Stichting Artrose Instituut Nederland. Deze vergunning verleent toelating als instelling voor medisch specialistische zorg, waarbij zorg wordt geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet en/of de Wet Langdurige Zorg.

Het dagelijks bestuur staat onder leiding van Drs. Johan Lemckert en Peter Kruft MBA.
Een onafhankelijke Raad van Toezicht houdt toezicht op de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting Artrose Intituut Nederland en staat deze terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de heer E.J.A. Verkerk, voorzitter en de heer Prof. Dr. J.P.P.M. de Vries.. 

Transparantie over taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en aanvullende reglementen van de Stichting Artrose Instituut Nederland.

Voor de medisch specialistische zorg (tweedelijnszorg) zijn reumatologen, sportartsen en een radioloog aan het Artrose Instituut Nederland verbonden.
Voor de multidisciplinaire eerstelijnszorg wordt zeer nauw samengewerkt met zorgpartners, dit zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, podologen en lifestyle coaches.

Welke zorg onder het basispakket valt wordt beschreven op de website van de rijksoverheid.