Met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist worden de reguliere kosten van de behandeling van artrose bij het Artrose Instituut Nederland (AIN) en/ of haar zorgpartners door de ziektekostenverzekeraar vergoed uit het basis- of aanvullende pakket (indien u voldoende aanvullend verzekerd bent). 

Het Artrose Instituut Nederland biedt, samen met haar partners, verzekerde zorg, dit betreft gecontracteerde en niet-gecontracteerde eerste- en tweedelijnszorg. Belangrijk om te weten is dat zowel de gecontracteerde als de niet-gecontracteerde eerste- en tweedelijnszorg verzekerde zorg is en volledig (indien u voldoende aanvullend verzekerd bent) door uw ziektekostenverzekering wordt vergoed omdat wij geen eigen bijdrage vragen. 

Voor de niet-gecontracteerde medisch specialistische zorg geldt in de regel dat u voor dit deel van de zorg een factuur van ons ontvangt. Het is namelijk afhankelijk van uw zorgverzekeraar of wij de declaratie/ factuur hiervoor wel of niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen indienen.

Als wij de factuur voor de medisch specialistische zorg niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen indienen ontvangt u deze factuur van ons. U kunt deze factuur bij uw zorgverzekering indienen. 
Afhankelijk van hoe u verzekerd bent vergoedt de zorgverzekering deze factuur geheel of gedeeltelijk aan u. U betaalt AIN de vergoeding die u van uw verzekering ontvangt (ook als dit minder dan 100% is), u heeft geen eigen bijdrage en dat betekent dat de niet-gecontracteerde medisch specialistische zorg volledig door uw zorgverzekering wordt vergoed.

De hoogte van de factuur voor de medisch specialistische zorg is (net als bij zorg in het ziekenhuis) afhankelijk van de DBC (Diagnose-behandelcombinatie). Een eerste DBC heeft een maximale duur van 90 dagen, wanneer uw behandeltraject langer duurt dan 90 dagen wordt er een tweede DBC geopend. Deze tweede DBC heeft een maximale duur van 120 dagen. Het DBC wordt na uw eindconsult bij de medisch specialist afgesloten, ook als de maximale duur van de DBC nog niet bereikt is. Het behandeltraject bij het AIN duurt over het algemeen drie tot vier maanden, het kan dus zijn dat er voor uw totale behandeling bij het AIN twee DBC's geopend worden voor de medisch specialistische zorg. Kijk hier voor uitleg over de DBC structuur (YouTube). Het AIN hanteert, voor ieder DBC, de door uw zorgverzekeraar bepaalde tarieven voor niet gecontracteerde medisch specialistische zorg. U kunt deze tarieven terugvinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Het wettelijk verplichte eigen risico is bij een vergoeding vanuit het basispakket van toepassing. Als u uw eigen risico nog niet gebruikt heeft zal de zorgverzekeraar dit bij u in rekening brengen als u een zorgtraject bij het Artrose Instituut start. Als er voor uw behandeltraject twee DBC's geopend worden in twee verschillende kalenderjaren zal het wettelijk verplichte eigen risico twee maal bij u in rekening gebracht worden door uw zorgverzekeraar.

Vergoeding per discipline:

  • De medisch specialistische zorg (DBC) wordt vergoed vanuit het basispakket.
  • Voor fysiotherapie zal veelal (deels) aanspraak gemaakt worden op het aanvullende pakket.
  • Ergotherapie wordt (tot 10 uur per jaar) vanuit het basispakket vergoed (mits u niet al eerder dit jaar ergotherapie gehad heeft).
  • Diëtetiek wordt (tot 3 uur per jaar) vanuit het basispakket vergoed (mits u niet al eerder dit jaar diëtetiek gehad heeft).
  • Podologie wordt uitsluitend vergoed vanuit het aanvullende pakket.
  • Lifestyle coaching wordt vergoed uit het basispakket.

Heeft u geen aanvullend pakket of bent u onvoldoende aanvullend verzekerd, dan krijgt u een factuur voor de behandelingen die niet door uw verzekering vergoed worden. Voor een intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing wordt in dat geval (maximaal) €62,00 in rekening gebracht. Als u onvoldoende aanvullend verzekerd bent wordt voor een reguliere behandeling fysiotherapie (maximaal) €46,00 per behandeling in rekening gebracht. Voor een behandeling ergotherapie wordt (maximaal) €22,00 per kwartier gerekend. Dit tarief geldt ook voor behandelingen diëtetiek. Voor podologie wordt, als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, (maximaal) €257,- in rekening gebracht voor het inmeten van de inlays; dit bedrag is inclusief een (1) paar inlays.

De meeste mensen hebben een aanvullend pakket en zijn voldoende verzekerd voor het gehele behandeltraject. Als dit ook voor u geldt, worden de kosten van een behandeltraject bij Artrose Instituut Nederland door uw zorgverzekeraar vergoed, met uitzondering van de verrekening van het (wettelijk verplicht) eigen risico. 

Kijkt u altijd goed uw eigen polis na om te zien welke zorg onder welke voorwaarden voor u vergoed wordt. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor een verdere toelichting op de vergoedingen, klik hier.