Privacy Policy

De zorgverleners van Artrose Instituut Nederland houden een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)  en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

 • Het doel van de registratie.
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd.
 • Het beheer van de gegevens.
 • De personen die toegang hebben tot die gegevens.
 • Het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaan de zorgverleners van Artrose Instituut Nederland zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom er is naast de bovengenoemde registratie, een procedure voor het gebruik van uw gegevens binnen Artrose Instituut Nederland, die is vastgelegd in een privacyreglement.
Daarnaast worden uitsluitend met nadrukkelijke toestemming contactgegevens verzameld voor het kunnen toesturen van vragenlijsten/informatie rondom de gezondheidsdiensten van Artrose Instituut Nederland.

Privacy Reglement
Behalve de zorgverleners die u behandelen, heeft ook een beperkt aantal andere personen binnen Artrose Instituut Nederland toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn de behandelaars en de administratieve krachten. Al deze personen hebben vanuit hun beroep een geheimhoudingsplicht of hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend.

Delen met anderen
Uw persoons- en medische gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Met de softwareleverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Alleen technische supportmedewerkers kunnen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van de indiener.

Persoonsgegevens die Artrose Instituut Nederland verwerkt
Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het elektronisch patiëntendossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor Artrose Instituut Nederland.

Om de niet-operatieve multidisciplinaire zorg voor artrose op een hoog peil te houden en verder te kunnen ontwikkelen, wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet persoonlijk herleidbaar zijn (deze zijn anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat kenbaar maken bij Artrose Instituut Nederland.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt; ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Als u zich aanmeldt bij Artrose Instituut Nederland via de website, e-mail, telefonisch of bij de receptie van Artrose Instituut Nederland, worden onderstaande gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • BSN

Hoe lang we gegevens bewaren
Nadat u behandeld bent, worden de gegevens op grond van de huidige WGBO-wet ten minste 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.
Artrose Instituut Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In kaart brengen websitebezoek
Artrose Instituut Nederland gebruikt geen tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u Artrose Instituut Nederland verzoeken deze te wijzigen.
Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Artrose Instituut Nederland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:
Website: www.artroseinstituut.nl, telefoonnummer: 085- 8225014 of per mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beveiliging
Artrose Instituut Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beveiligingssoftware
Artrose Instituut Nederland heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: TLS (voorheen SSL). Artrose Instituut Nederland verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.