Uw leeftijd en uw verhaal over de klachten zetten de medisch specialist op het spoor van artrose. Door goed te luisteren naar uw verhaal kunnen de eerste aanwijzingen over de oorzaak van uw artrose worden verkregen. De medisch specialist stelt vragen om vast te kunnen stellen of er omstandigheden zijn, die van invloed zijn op uw artrose klachten. Op deze manier worden de eerste bouwstenen van uw persoonlijke behandelplan verkregen.

Bij het onderzoeken van een gewricht met artrose, is er vaak zwelling van het gewricht en een toegenomen hoeveelheid vocht in het gewricht waar te nemen, zonder dat het gewricht heel warm is. Dit is bij oppervlakkig gelegen gewrichten natuurlijk gemakkelijker waar te nemen dan bij diep gelegen gewrichten. Er is vaak ook sprake van een beperkte beweeglijkheid van het gewricht. Artrose kan ook krakende geluiden veroorzaken. De herkenbare pijn kan worden opgewekt door het bewegen van het gewricht door de onderzoeker. Ook het drukken op het gewricht roept vaak de klachten op.

artroseinstituut 019

Op een röntgenfoto kunnen de voor artrose kenmerkende afwijkingen in het gewricht worden gezien, zoals het versmallen van de gewrichtsruimte, de vorming van nieuw bot aan de randen van het gewricht, cysten in het bot en verdichting van de botstructuur onder de kraakbeenlaag.
Een röntgenfoto toont voornamelijk de veranderingen aan van het bot.

Ook de zachte weefsels, zoals het gewrichtskapsel en het kraakbeen, zijn bij artrose aangedaan. Met echografie kunnen de voor artrose kenmerkende veranderingen aan de zachte weefsels in beeld worden gebracht. Een echo-onderzoek is geheel pijnloos; het maakt gebruik van geluidsgolven die terugkaatsen op de zachte weefsels en het bot. Hiermee kunnen afwijkingen van het botoppervlak en van de zachte weefsels in en rondom een gewricht gezien worden. Denk hierbij aan verdikking van het gewrichtskapsel en de toegenomen hoeveelheid vocht in of rondom het gewricht. Deze bevindingen kunnen helpen bij het vaststellen van de ernst van de ontstekingsactiviteit van het gewricht. Mede aan de hand hiervan kan de juiste behandeling gestart worden.