Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat meerdere omstandigheden het ontstaan en het beloop van artrose kunnen beïnvloeden. Bij veel mensen spelen verschillende persoonlijke omstandigheden, die elkaar in negatieve zin versterken, een rol.

Er zijn helaas een aantal niet-beïnvloedbare risicofactoren voor het krijgen van artrose. Toename van de leeftijd is daar de belangrijkste van. Het aantal mensen met artrose stijgt snel na de leeftijd van 40 jaar bij vrouwen en na de leeftijd van 50 jaar bij mannen. Artrose komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en in sommige families komt artrose iets vaker voor dan in andere families.

artroseinstituut 010
Naast deze factoren, die niet te beïnvloeden zijn, is het bekend dat er een aantal risicofactoren voor het verkrijgen van artrose bestaan, die wél goed te beïnvloeden zijn. De leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Inactiviteit, verminderde spierkracht, overgewicht, roken, voeding en de manier van belasten van het gewricht zijn allemaal risicofactoren die te beïnvloeden zijn. Bij Artrose Instituut Nederland worden al deze factoren tijdens het onderzoek in kaart gebracht en de behandeling wordt hierop afgestemd.